Hakkımızda

Hakkımızda

Amacımız, engelli bireyleri topluma kazandırmak, toplumun engelli bireylerle kaynaşmasını sağlamak aşağıdaki program amaçlarını esas alıp günümüzün tüm yeniliklerini de çalışmalarında kullanarak hizmet vermektedir.

Kurumumuz, bedensel, İşitme, Zihinsel Engelli ve Yaygın gelişimsel bozukluklar ,çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal olarak becerilerini geliştirmek ve topluma daha hazır hale getirmek için eğitim stratejileri sunmaktır. Bunun yanında Atatürk’ün “Eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur” sözünden yola çıkarak eğitim olanakları bedensel ve zihinsel nedenlerden dolayı kısıtlanmış insanların, daha iyi eğitim şartlarında eğitimlerine devam etmeleri ya da sahip oldukları beceriler geliştirilerek meslek sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Vizyonumuz & Misyonumuz

Özel gereksinimli çocukların bağımsız, üretken ve toplumda aktif katılımcı olmaları yolunda destek vermektir.

  • Özel gereksinimli çocuklarımızın bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan tüm öz bakım, günlük yaşam, akademik, dil-iletişim ve sosyal becerileri kazanmalarını sağlamak.
  • Ailelerimizin gereksinimlerini karşılamak ve onları psikolojik olarak desteklemek.
  • Ailelerimizin, ev ortamında çocuklarımız ile nasıl iletişim kuracaklarını ve çocuklarımızın gelişimlerini nasıl destekleyebileceklerini göstermek.
  • Uygun çocuklarımızın kaynaştırma eğitimi ortamlarına yerleştirilmeleri yönünde çalışmak ve bu çocuklarımıza gereksinimleri doğrultusunda destek hizmetler sağlamak.
  • Çocuklarımızın gereksinimleri etkili bir şekilde karşılamak amacıyla ilgili olan tüm uzmanların iş birliği ile çalışmalarını sağlamak.
  • Özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik model, örnek uygulamalar gerçekleştirmek.
  • Kurumdaki uzman personelin sürekli olarak mesleki gelişimlerini sağlayacak etkinlikler yürütmek veya bu tür etkinliklere katılmalarını teşvik etmek.
  • Kaliteli eğitim sunma bakış açısı ile bilimsel akademik çalışmaları desteklemek ve bu çalışma sonuçlarının uygulamaya geçirilmesini sağlamak.
  • Sunulan tüm hizmetlerde etik kuralları göz önünde bulundurmak.